#negaraku

Negaraku Prihatin

Sebagai rakyat Malaysia, kita sentiasa prihatin terhadap golongan yang memerlukan, yang kurang bernasib baik dan golongan yang istimewa.

Rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup dalam perpaduan, saling menyayangi dan memahami nasib yang menimpa orang lain.

Masyarakat Malaysia mempunyai keutuhan dan kasih sayang untuk mengukuhkan kesejahteraan dan perpaduan dalam menyemarakkan semangat Negaraku.

Sebagai rakyat Malaysia, kita sentiasa prihatin terhadap golongan yang memerlukan, yang kurang bernasib baik dan golongan yang istimewa.

Rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup dalam perpaduan, saling menyayangi dan memahami nasib yang menimpa orang lain.

Masyarakat Malaysia mempunyai keutuhan dan kasih sayang untuk mengukuhkan kesejahteraan dan perpaduan dalam menyemarakkan semangat Negaraku.

#kamiluarbiasa

Kami Luar Biasa

Masyarakat Malaysia amat prihatin terhadap keperluan golongan luarbiasa dan sentiasa menunjukkan sikap membantu dan menyayangi serta bertimbang rasa kepada mereka yang memerlukan. Sifat semulajadi rakyat Malaysia inilah yang mendukungi semangat perpaduan dan slogan Negaraku.

#menghubungdesa

Menghubung Desa

Masyarakat Malaysia dapat berhubung di antara satu sama lain untuk memupuk perpaduan tanpa mengira di mana mereka berada. Dengan cara ini, masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu demi perpaduan dan berintegrasi dalam mengutuhkan semangat Negaraku.

[this div will be converted to an iframe]