#negaraku

Negaraku Prihatin

Sebagai rakyat Malaysia, kita sentiasa prihatin terhadap golongan yang memerlukan, yang kurang bernasib baik dan golongan yang istimewa.

Rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup dalam perpaduan, saling menyayangi dan memahami nasib yang menimpa orang lain.

Masyarakat Malaysia mempunyai keutuhan dan kasih sayang untuk mengukuhkan kesejahteraan dan perpaduan dalam menyemarakkan semangat Negaraku.

[this div will be converted to an iframe]